×

Registratie

Profielinformatie

Login account

of login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Algemene Voorwaarden

Aankoopbeleid

Als u een aankoop doet op de Website, zijn uw aankoopvoorwaarden onderhevig aan aanvullende inkoopvoorwaarden en -bepalingen (gezamenlijk "Aankoopbeleid") die worden weergegeven op de pagina Verzenden, Retourneren en Belastingen, die hierbij zijn opgenomen in en deel uitmaken van deze Voorwaarden van Gebruik. Lees ons aankoopbeleid voordat u een dergelijke aankoop doet. Door betalingsinformatie in te dienen in verband met een dergelijke aankoop, gaat u akkoord met ons aankoopbeleid.

Privacybeleid

Gebruik van de website is onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid, dat hierbij is opgenomen in en deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door. Door de website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid.

Intellectueel eigendom

U erkent dat alle materialen op de Website, inclusief het ontwerp, de afbeeldingen, tekst, geluiden, afbeeldingen, software en andere bestanden van de Website en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk "Materialen"), eigendom zijn van Winkeleninheeten.nl en / of haar licentiegevers , en zijn onderworpen aan en beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en -rechten. Alle rechten op materialen die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan hun respectieve auteursrechteigenaren. Winkeleninheeten.nl geeft u toestemming om de materialen alleen te bekijken en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de originele materialen intact houdt. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden, mag u de materialen niet kopiëren, reproduceren, distribueren, opnieuw publiceren, downloaden, uitvoeren, weergeven, posten, verzenden, exploiteren, afgeleide werken maken of anderszins het materiaal in welke vorm of op welke manier dan ook gebruiken , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkeleninheeten.nl of de respectieve auteursrechteigenaar. Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst, mag u de materialen op geen enkele manier wijzigen of aanpassen of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelskleding en logo's (gezamenlijk "Merken") die zijn opgenomen of beschreven op de Website zijn het exclusieve eigendom van Winkeleninheeten.nl en / of haar licentiegevers en mogen niet in zijn geheel worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins worden gebruikt of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkeleninheeten.nl en / of haar licentiegevers. Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts het eigendom van Winkeleninheeten.nl en mogen ze niet worden gekopieerd, geïmiteerd of anderszins worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkeleninheeten.nl. Winkeleninheeten.nl behoudt zich het recht voor om zijn intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen in de ruimste mate van de wet.

Websites van derden

Koppelingen op de website naar websites van derden worden alleen voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website. Winkeleninheeten.nl heeft geen controle over dergelijke websites van derden en keurt deze niet goed. U stemt ermee in dat de Winkeleninheeten.nl-partijen, zoals hieronder gedefinieerd, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor inhoud, goederen of diensten die op of via deze externe websites worden aangeboden of voor uw gebruik of onvermogen om dergelijke websites te gebruiken. U gebruikt deze links op eigen risico. U wordt geadviseerd dat andere websites op internet, waaronder websites van derden die via deze website zijn gekoppeld, materiaal of informatie kunnen bevatten: dat sommige mensen aanstootgevend of ongepast kunnen vinden; dat is onnauwkeurig, onwaar, misleidend of misleidend; of dat is lasterlijk, lasterlijk, inbreuk op de rechten van anderen of anderszins onwettig. Winkeleninheeten.nl verwerpt uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor de inhoud, wettigheid, fatsoen of juistheid van alle informatie, en voor alle producten en diensten, die op een website van derden verschijnen.

Website gebruik

U bent verplicht een account aan te maken op de website om te kunnen profiteren van bepaalde functies van deze website, zoals het doen van een aankoop. Als u informatie op de Website verstrekt, stemt u ermee in: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door de Website; en (b) zoals toegestaan, dergelijke informatie onderhouden en onmiddellijk bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die vals, onnauwkeurig of verouderd is, of Winkeleninheeten.nl heeft redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie vals, onnauwkeurig of verouderd is, heeft Winkeleninheeten.nl het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al huidig ​​of toekomstig gebruik van de Website (of een deel daarvan) door u.

U maakt een gebruikersnaam en wachtwoord tijdens het voltooien van het accountregistratieproces. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in: (a) Winkeleninheeten.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging; en (b) ervoor zorgen dat u uw account verlaat aan het einde van elke sessie. U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van uw account op de Website, inclusief kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van uw account voordat u stappen onderneemt om dit te voorkomen door uw wachtwoord te wijzigen en Winkeleninheeten.nl op de hoogte te stellen. De Winkeleninheeten.nl-partijen kunnen en zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze vereisten.

U stemt ermee in de website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en dat u verantwoordelijk bent voor uw gebruik van en communicatie op de website. U stemt ermee in om op deze website geen onwettig, inbreukmakend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan, onfatsoenlijk, aanstootgevend, hatelijk of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook te plaatsen of te verzenden, inclusief materiaal dat crimineel gedrag of gedrag aanmoedigt die aanleiding geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of anderszins in strijd zijn met toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving. U stemt ermee in deze website niet te gebruiken op een manier die de normale werking ervan of het gebruik en genot van de website door andere gebruikers verstoort.

Verder stemt u ermee in dat u op geen enkele manier toegang krijgt tot deze website, behalve via de interface die door Winkeleninheeten.nl wordt geboden voor toegang tot de website. Het is verboden om een ​​koppeling van een andere website naar een pagina op de Website te maken of te onderhouden zonder voorafgaande toestemming van Winkeleninheeten.nl. Het is verboden om deze website of enige informatie of materiaal dat op de website wordt weergegeven in frames of op vergelijkbare wijze op een andere website te gebruiken of weer te geven zonder de voorafgaande toestemming van Winkeleninheeten.nl. Alle toegestane links naar deze website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.